Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de wet Kinderopvang in werking getreden. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangpunt isĀ  dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen (kinderopvangtoeslag).

Met de Wet Kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht de kinderopvang te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit.

Kinderopvang NaNa voldoet aan de kwaliteitseisen en wordt jaarlijks onderworpen aan een Risico-inventarisatie. Daarnaast zijn wij volledig gecertificeerd en in het bezit van een EHBO-diploma.