Veiligheid

Veiligheid en geborgenheid vinden wij heel belangrijk. Kinderopvang NaNa staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en is volledig gecertificeerd. Wij zijn in het bezig van een EHBO-diploma en onze opvanglocatie is goedgekeurd volgens de richtlijnen die verplicht worden gesteld aan de kinderopvang.

Daarnaast krijgen wij een jaarlijkse Risico-inventarisatie, waardoor wij zeker weten dat de veiligheid blijft gewaarborgd.

Om de veiligheid te kunnen garanderen, zijn er tevens eisen gesteld aan het aantal opvangkinderen. Wij mogen maximaal 5 kinderen tussen 0 en 4 jaar opvangen, waarvan er maximaal 4 van 0 & 1 jaar en maximaal 2 van 0 jaar.