Privacy Beleid

De door jou Kinderopvang NaNa verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Je persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen antwoorden op je vraag/reactie, om –op jouw verzoek- contact met je op te nemen en om –op jouw verzoek- onze informatie naar je te kunnen versturen. De door ons opgeslagen gegevens kun je altijd inzien of laten verwijderen. Alleen de gegevens die je zelf actief aan ons doorgeeft zullen worden gebruikt en wij zullen je gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen.

Voor een volledig overzicht van ons Privacy Beleid verwijzen we je naar dit document: Privacyverklaring Kinderopvang NaNa