Kinderopvangtoeslag

Omdat wij als kinderopvang ingeschreven zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, komt u als ouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geeft een overzicht van de geregistreerde en gecertificeerde kinderopvanginstanties en peuterspeelzalen. De kinderopvang wordt onderworpen aan een inspectie door het gastouderbureau en de GGD en krijgt uiteindelijk een positieve beschikking van de gemeente. Vervolgens krijgt de opvang een uniek registratienummer en daarmee kunnen ouders een aanvraag voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst indienen.

geld

Voor het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag, kunt u terecht op de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nlof op Mijn Toeslagen.nl.