Vroeg- en Voorschoolse Educatie KiKi

Wij als kinderopvang willen graag bijdragen aan de ontwikkeling van alle opvangkindjes. Dat doen we niet alleen door eigen activiteiten, divers speelgoed en persoonlijke aandacht aan te bieden, maar ook door middel van het Vroeg- en Voorschoolse (VVE) programma Kiki.

Kiki staat voor ‘Kansen in Kinderen’ en is een gecertificeerd programma dat ondersteund wordt door beertje Kiki. Beertje Kiki woont in onze opvang en zal samen met de kinderen allerlei avonturen beleven. Elke maand werken wij met een ander thema, telkens afgestemd op de tijd van het jaar. In elk thema worden diverse leuke en uitdagende activiteiten aangeboden, wordt er geknutseld en wordt de woordenschat uitgebreid. Ook start elk thema met een speciale thematafel, waar allerlei spulletjes op staan die bij het thema horen. De kinderen worden zo gestimuleerd om zoveel mogelijk met de woorden en onderwerpen aan de slag te gaan.

Op deze manier worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool en worden onderwijsachterstanden verminderd of voorkomen. De motorische-, sociaal-emotionele-, spraak- en taalontwikkeling en rekenprikkels worden op verschillende manieren ontplooit.

Ook de ouders worden bij het VVE-programma Kiki betrokken door middel van een maandelijkse ouderbijlage. Hierin staat welk thema aan bod komt, welke ontwikkelingsgebieden centraal staan en welke activiteiten ondernomen worden. Ouders worden gestimuleerd zelf met hun kinde activiteiten te ondernemen, die in het verlende van het VVE-programma liggen. Zo wordt de effectiviteit van Kiki versterkt.

Voor meer informatie over ons VVE-programma kunt u contact met ons opnemen, of een kijkje nemen op www.kiki-s.nl.

 

20140901_105250                                20140904_184431                              20140930_124150