Een dag bij NaNa

Om de kinderen zoveel mogelijk structuur en rust te geven, werken wij met een vaste dagindeling. Zo raken de kinderen vertrouwd met de steeds weer terugkerende vaste elementen en zal de opvang een veilige en vertrouwde omgeving voor hen worden. Voor de dagindeling maken wij gebruik van herkenbare dagritmekaarten van beertje KiKi (zie ook Vroeg- en Voorschoolse Educatie KiKi).

Het gaat hierbij over vaste, terugkerende elementen zoals eten & drinken, slapen maar ook bijvoorbeeld buiten spelen. Het maakt de dag overzichtelijk. 

Doordat we ervoor zorgen dat er regelmatig gezamenlijke momenten in de dag zitten -zoals samen aan tafel eten- kan de groep kinderen als geheel worden gevormd. De kinderen krijgen hierbij begrippen geleerd, zoals ‘aan tafel blijven zitten totdat iedereen klaar is met eten’, ‘eerst de handjes wassen’ of leren rekening houden met elkaar. Met elkaar leren omgaan is later belangrijk op school of in de maatschappij. 

Een uitzondering op de vaste dagindeling is de dagindeling van de baby’s; zij volgen zoveel mogelijk hun eigen dagritme zoals die thuis geldt. Bij hen wordt er rekening gehouden met de individuele behoeftes. Vanaf ongeveer 1 jaar zullen ze meegaan in de dagindeling van de andere kinderen.

20140930_124150