Gratis aanmelden

U kunt uw kind al bij ons aanmelden als u zwanger bent en weet dat u van onze opvang gebruik wilt maken. Wij zullen dan ongeveer 3 maanden voor plaatsing contact met u opnemen en de afspraken rondom de opvang doorspreken. Ook kunnen we dan het intakegesprek samen plannen en eventueel kijken wanneer de wen-dagen zullen plaatsvinden.

Indien u uw kind in onze opvang wilt brengen, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit in verband met de eisen aan het aantal maximale opvangkindjes en de doorstroom van de oudere kinderen naar de basisschool (de kinderen blijven tot maximaal 4 jarige leeftijd in onze opvang). Ook krijgen wij momenteel erg veel aanvragen binnen en om u zo snel mogelijk een opvangplek te kunnen aanbieden, is het goed om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.
U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@kinderopvang-nana.nl of door even te bellen met 06-40 25 44 98. Plaatsing van uw kind is gratis; u hoeft dus geen inschrijfkosten te betalen.

Wilt u uw huidige opvang uren wijzigen of uitbreiden? Laat ons dat dan z.s.m. weten, zodat wij met uw wensen rekening kunnen houden.

Om de overgang van huis naar opvang, of wellicht van huidige opvang naar ons soepel te laten verlopen, adviseren wij uw kind een aantal dagen te laten wennen. Hier vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met deze ‘wen-dagen’.